സൈബര്‍ ലോകത്തിലെ എലിവേട്ടകള്‍ – ശ്രീ.അന്‍വര്‍ സാദത്ത് – മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്   CLICK HERE TO READ ….

CLICK BELOW FOR OPENING NEWS >

eIndia Award 2011 Voting process for ANTS

MOBILE PHONES WITH UBUNTU LOADED O.S.

Legislators in Kerala, Indiawork better with Ubuntu laptops

AN IMPORTANT MESSAGE FROM IT@SCHOOL

Steve job speech-kalakaumudi – By Anwar Sadath Ex.Director IT@School

Kuttikalude Pusthakotsavam Inauguration

Letter to schools about Pusthakotsavam

അധ്യാപക പാക്കേജിനുമുമ്പ് കുട്ടികളുടെ കണക്ക് വീണ്ടുമെടുക്കുന്നു -മാതൃഭൂമി വാര്‍ത്ത

CLASSMATES LAPTOP SCHEME -INAGURATION ON 04-10-11

The Intel-IT@School initiative to distribute 625 netbooks to ‘smart’ schools in six districts should be extended to all students in schools in the State, Chief Minister Oommen Chandy said here on Tuesday.

He was speaking after launching the netbook scheme through which 625 Intel ‘Classmate Laptops’ would be given to six government high schools in Thiruvananthapuram, Idukki, Ernakulam, Palakkad, and Malappuram districts.

As soon as Mr. Chandy launched the initiative, a screen behind the stage slid aside to reveal a ‘smart class’ complete with 12 students from Cotton Hill Government School, Thiruvananthapuram, and South Ezhippuram Government High School, Ernakulam.

Mr. Chandy accompanied by Education Minister P.K. Abdu Rabb did a round of the ‘class’ talking to the students ‘busy at work’ at their brand new netbooks.

Later, in his inaugural address, the Chief Minister pointed out that thanks to certain attitudes that were prevalent in the State, at least two generations of students were denied ICT-enabled education. At least the future generations should not have that misfortune, he said.

A decade ago, Kerala society viewed illiterates with a certain degree of contempt. This was, however, not openly expressed. In future, society would have the same attitude towards computer-illiterates, Mr. Chandy warned.

Consultancy service

In his address, Secretary, General Education, M. Shivshankar said the Education Department in Tamil Nadu had sought the consultancy support of the IT@School programme to implement an ICT-enabled education initiative in that State.

Intel’s ‘Classmate PC’ has an Atom N465 processor, 1GB RAM, and 160 GB HDD and is packed in a secure casing. Each school will also be given a storage cart which can safely hold 40 devices. Under this scheme, all participating teachers and students will be given ‘Classmates’ for a fixed period of time. Groups of students will take turns using these devices.

Mathematical Olympiad -T

പത്തുവരെ ഇനി തോല്‍വിയില്ല

TRAINING FOR VISUALLY CHALLENGED PEOPLE – FIRST STATE TO COMPLETE IN INDIA

ANIMATION TRAINING – CENTER PHOTOS – ADOOR -VDADKKADATHUKAVU – PANDALAM & OMALLOOR

അടൂര്‍ – പന്തളം – ഓമല്ലൂര്‍ – എന്നീ സെന്ററുകളിലെ അനിമേഷന്‍ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഹൃസ്വദൃശ്യങ്ങള്‍ …… CLICK ABOVE  

അനിമേഷന്‍ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും ഘട്ടത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത കുട്ടികളുടെ ജില്ലാതല വിവരം .....

അനിമേഷന്‍ ട്രെയിനിങ് - മൂന്നാം ഘട്ടം - ഓണാവധിയിലെ പരിശീലന വിവരം .....

സിറാജ്

മെട്രോ

മാതൃഭൂമി

മംഗളം

മംഗളം

മാധ്യമം ന്യൂസ്

മാധ്യമം

കേരള കൗമുദി

INDIAN EXPRESS

ദേശാഭിമാനി

ചന്രിക

Inauguration of animation trng(Mal.manorama,5-9-11)

IT@school attempts a record(The Hindu,5-9-11)

Advertisements