പത്താം ക്ലാസില്‍ IT കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകരുടെ പേരും വിലാസവും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോര്‍മാറ്റില്‍ തയ്യാറാക്കുക …

CLICK DOWN TO DOWNLOAD FORMAT FOR SSLC CLASS  HANDLING TRS….

sslc_trslist

Advertisements