ICT SCHEME – HARDWARE DISTRIBUTION – 2011 -12

ഈ വര്‍ഷത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷഫാറവും പുതിയ നിയമാവലിയും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് സമയത്തു തന്നെ അപേക്ഷിക്കുക ….

CLICK DOWN ……..

ICT Scheme for Govt_Aided schools for the year 2011-12 _ Circular & forms

Advertisements